2011-11-21

Rendestag
Beküldte Kika -

Kedves Klubtagok!

Szeretném a vezetõség és vendéglátóink közös meghívását tolmácsolni az éves közgyûlésünkre, valamint egy kis tájékoztatót közzé tenni azokról a dolgokról melyekrõl a
közgyûlésen beszélnünk kell.

A közgyûlés helyszíne és idõpontja:
Etyek, Alcsúti út 2. – Lakos borház, 14 órai kezdettel

Napirendi pontok:
- beszámoló a 2011.-es év eseményeirõl, történéseirõl
- a 2011. évi költségvetés bemutatása
- 2012. évi rendezvényterv megvitatása
- tagsági viszonyok megvitatása
- kluboldal mûködésének megvitatása
Természetesen mindenkit szeretettel várunk, tanácskozási joga mindenkinek, szavazati joga pedig annak, aki a 2011. évi rendes tagdíjat befizette.

Néhány gondolat a jelenrõl és a jövõrõl:
A klub mûködési területei az elmúlt tizenöt év alatt igen szerteágazóak lettek, ezek az ágak külön-külön is túlmutatnak egy márkaklub keretein, az egyesület pénzügyi költségvetése is igen bonyolulttá vált, ezért külön kell õket kezelni, mind pénzügyileg, mind egyébiránt.

Rendezvények:
A Nemzetközi Skoda találkozót ezentúl is a Skoda Klub égisze alatt kívánjuk megrendezni, a május elsejei, balatoni és egyéb más klubokkal közös nonprofit rendezvények szervezésében ezentúl is az élen kívánunk járni.

Biztosítási tevékenység:
A biztosított jármûvek 20%-a Skoda, a jövõben a biztosítási tevékenységet a Nosztalgia Autó és Motor Klub Magyarország önálló egyesületként, önálló költségvetéssel látja el.

Tagsági viszonyok, tagdíjak, kluboldal:
Legutóbbi körlevelem óta sok minden történt.
- Weboldalunkon a Maróti Könyvkiadó illegálisan feltöltött tartalmat talált, mely miatt 242.000 Ft kártérítési igényt nyújtottak be hozzánk, illetve, mint felelõs klubvezetõként
ellenem. A tartalmat nem én töltöttem fel. A dolog  folyamatban van.
- Szüts Gyula rendszergazdánk és weboldalgurunk január elsejétõl nem kívánja tovább folytatni az oldal karbantartását, megváltozott családi és egyéb életkörülményei miatt - a többször felajánlott anyagi juttatás ellenében sem.
Itt is szeretném megköszönni neki sok éves áldozatos munkáját, a jó viszony természetesen továbbra is megmarad.
- A 2500 Ft-os tagdíjat rendszeresen fizetõ maroknyi emberek nagy része jelezte, hogy a jövõben is támogatni kívánja az egyesület mûködését.
A fentiek tekintetében a következõkre jutottunk:
Január elsejétõl a skodaklub.com weboldal fizetett webmesterrel mõködik tovább, amennyiben megfelelõ arányú pénzügyi alap összegyûlik. Mivel a domain a Skoda Klub tulajdona és annak tartalmáért a klubvezetõ felel, valamint
mûködési költségei megnövekednek, a továbbiakban az oldal használati jogát és a tagsági viszonyokat a következõk szerint határozzuk meg:
Rendes tagok: akik az éves 2500 Ft tagdíjat megfizetik, használhatják továbbra is az oldal
teljes funkcióját, természetesen ide tartoznak a kedvezményes kötelezı biztosításokkal
rendelkezı skodás tagok. Az általuk kötelezıen fizetett 5000 Ft-os Nosztalgia Autó és Motor
Klub tagdíjakból 2500 Ft a Skoda Klub kasszájába kerül, így automatikusan a Skoda Klub rendes tagjai is lesznek, mint eddig is.
Regisztrált tagok: csak a fõoldalt tekinthetik meg, illetve a szakmai fórumot használhatják, a bazárban havi egy hirdetést helyezhetnek el. A képfeltöltés és az egyéb funkciók a
továbbiakban nem lesznek elérhetıek számukra.
Moderátorok: a jövõ évtõl csökkentett moderátori számmal mûködünk, egy-egy moderátor egy-egy meghatározott oldal tartalomért fog felelni, mint pl. fórum, bazár, fõoldal stb…
Úgy véljük, akinek fontos akár a Skoda Klub Egyesület, akár a skodaklub.com közösségi oldal mûködése, a havi 208 Ft-nak megfelelõ összeg befizetése nem fog gondot okozni. Akik
'csak' fórumozni használták eddig is az oldalt, azok számára a szakmai fórum továbbra is elérhetõ lesz, valamint rendelkezésükre állnak egyéb ingyenes skodás fórumok.
A 2500 Ft-os tagdíj befizetésének határideje: 2012. január 31.

Az év további részére mindenkinek kellemes és biztonságos Skodázást kívánunk!

A vezetõség nevében:
Horváth Krisztián - elnök